Veerkracht - vraag 1

Hoe staat het volgens jou met de weerbaarheid en veerkracht van onze samenleving? Kan je voorbeelden noemen waar we van kunnen leren. Wat ging er goed, wat kan beter?

Reacties

Bestaat 'de samenleving' wel ? Is veerkracht in de stad niet heel anders dan veerkracht van de inwoners van de dorpen in de verre buitengebieden ? Veerkracht en weerbaarheid kan je niet opleggen, je kan wel inspireren, verleiden. Er zijn mooie voorbeelden van spontane burgerhulp bij de crash van het toestel van Turkish Airways, de treinbotsing bij Amsterdam, het opzoomeren in Rotterdam (en ook in Veldhoven), de buurtapps tegen criminaliteit in de buurt, bij auto's met inzittenden te water, reddingen bij beginnende branden in woonhuizen. Van veerkracht en weerbaarheid zijn tal van grote, en nog veel meer kleine, voorbeelden te vinden. Burgers zijn vrijwel altijd als eerste ter plaatse en ervaring leert dat er dikwijls doortastend door hen wordt opgetreden voorzover dat in hun vermogen ligt. Noem het gerust 'de burger als capaciteit'

Mooie voorbeelden van burgerhulp, Tammo. Je noemt het ‘de burger als capaciteit.’ Zijn dat volgens jou ook situaties waarbij de overheid gerust een stapje terug kan doen?

Je zou het wensen, en gelet op de ervaringen zou je zeggen dat dat hier en daar best kan. Maar er is een klassiek dilemma. Want wat zijn de gevolgen voor een burger die bij zijn spontane, vrijwillige hulp materiële of personele schade veroorzaakt voor zichzelf of anderen. Professionele hulpverleners zijn daartegen verzekerd, maar voor burgers is bijv een WA verzekering niet verplicht. We hebben hier volgens mij geen aan dit soort spontane burgerhulpverlening gerelateerde claimcultuur, we laten ons door de mogelijkheid van een schadeclaim niet weerhouden, we kijken niet weg als er mogelijkheden lijken te zijn iets te doen (ik generaliseer natuurlijk met dat 'we'...). Maar het kan volgens mij geen kwaad als de overheid nadenkt over bijvoorbeeld een schadefonds of een verzekering waarop een beroep gedaan kan worden bij schade van spontane burgerhulpverlening, voor 'slachtoffer' en 'redder' . Burgerhulpverlening is er en zal er blijven. Hoe mooi zou het zijn als de overheid er in slaagt het voor de burger weg te houden van kosten/baten afweging.

De veerkracht in de samenleving is prima. Als je er door de oogharen naar kijkt, is er heel veel "gezorgd" vanuit de overheid. Op bepaalde terreinen is dat uitstekend. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. Maar op het jezelf gewoon kunnen redden, de buren kennen, elkaar een handje helpen indien nodig en als ogen/oren voor die veiligheid kunnen dienen; dit is er gewoon en kan nog verder ondersteund worden. De samenleving wil helemaal niet gepamperd worden, maar ook niet worden tegengehouden door de bureaucratie. Natuurlijk, kaders zijn er en noodzakelijk. Mooie voorbeelden om het gesprek in de stad weer op gang te brengen zijn de diverse G1000 initiatieven die al bijvoorbeeld in Amersfoort op gang zijn gebracht. En nu is gemeente Coevorden daar ook mee gestart. Prima! Ondersteun de burgers en maak ze gewoon weer verantwoordelijk voor zaken die ze gewoon prima zelf kunnen. De veerkracht is er! Meer G1000 + luisteren/faciliteren dus en minder bedisselen.