Justice - vraag 1

Reacties

Door de rechten en plichten voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken / houden. Dus in voor iedereen begrijpbare jip-en-janneke-taal. Hierbij naast de traditionele manier (folders en website) ook andere digitale mogelijkheden onderzoeken. Daarnaast de financiele drempel niet te hoog te maken voor mensen om aanspraak te maken op hun recht.

Dank MHopman. Heb je misschien ook voorbeelden van zulke digitale mogelijkheden?

Voorbeelden van digitale mogelijkheden: social media inzetten (twitter, FB, e.o.)- maar ook via een 'overheid app' en ook de mogelijkheid te bieden om te chatten met een medewerker(naast het bellen). Vooral direct je vraag digitaal kunnen stellen maakt de drempel lager. Aansluiten bij wat banken en verzekeringen nu al aanbieden voor hun klanten zou stap 1 kunnen zijn.

1 Portaal creëren (internet, social media)waarbij professionals in staat zijn allerlei vraagstukken m.b.t. de wetgeving digitaal kunnen beantwoorden maar bovenal de expertise en vakbekwaamheid bezitten om op laagdrempelige wijze een begeleidende rol hierin te hebben. Een magnifiek idee zou zijn om een platform te creëren waarin burgers met dezelfde vraagstelling elkander kunnen benaderen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Dank voor je reactie, Sezgin. Begrijp ik het goed dat zo'n portaal dan één platform is waar professionals en burgers elkaar ontmoeten? Zou er in jouw ogen dan ook een soort 'scheidsrechter' moeten zijn die erop toeziet dat de uitgewisselde adviezen ook kloppen?

Door informatie in duidelijke simple taal te vermelden

Uiteraard! Zowel burgers als professionals. Toezicht is inderdaad een belangrijk aspect en onmisbaar onderdeel in de behartiging van de belangen van je burgers als overheid en om je doelstelling op verantwoorde wijze te concretiseren. Hoe je dit gaat implementeren is een tweede. Een essentieel onderdeel om naast de onderlinge uitwisseling van ervaringen onder de burgers een "rail" te bewerkstelligen zodat het antwoord m.b.t de kern van het probleem transparant naar voren komt. In wat voor hoedanigheid je dit kunt invullen, zijn er digitaal tal van mogelijkheden bedenkbaar. Kortom de ervaringen van burgers onderling en de wetgeving als houvast. Oftewel een brug 'platform' met burgers die elkaar i.v.m. vraagstukken kunnen vinden en de "kabels/wetgeving" ter versteviging van het fundament.