Smart - vraag 3

Hoe organiseren we rechtsbescherming en rechtszekerheid het beste in de digitale wereld?