Governance - vraag 3

  Op welke terreinen kunnen burgers en bedrijven meer betekenen voor een veilige samenleving? Welke problemen en barrières kom je tegen als je echt wilt samenwerken met VenJ?

Reacties

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Het klinkt mooi. Lean leiderschap. Het is geweldig. Maar wat als je gewoonweg geen afspraken op de werkvloer kunt maken, want er zijn nog 2, 3 of 4 lagen boven die allen een (eigen/andere) mening hebben. Hoe slagvaardig ben je als ministerie dan nog? Daarnaast merk ik, dat niet de inhoud beslist, maar dat stafdiensten ook vaak de dienst proberen uit te maken. Zij schermen met allerlei interne regelgeving, die slagvaardigheid in de weg staan. Ondersteunen zij het primair proces of maken zij de dienst uit?
Bovendien kan ik, als ik dan toch iets beslis, weleens in mijn hemd komen te staan. Geen probleem hoor, maar dat moet je als manager niet teveel gebeuren. Daarmee organiseer je gewoon een gevoel van "onbetrouwbaarheid" en onveiligheid. Ik zou zeggen: omarm de filosofie van "de outputmanager" en luister naar hetgeen daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt. Ik begrijp dat de SG graag wil horen, dus ik ben benieuwd naar zijn reactie.

Dank Carla voor je reactie. Wat versta jij onder 'de filosofie van de outputmanager' en wat heb jij nodig om je werk goed te doen? Wat hoop je dat de reactie van de SG zal zijn?