Governance - vraag 2

Coproductie, co-creatie en ‘gedeeld eigenaarschap’ klinken goed, maar vloeit daar ook gedeelde verantwoordelijkheid uit voort? En op welke terreinen moet VenJ wel ‘probleemeigenaar’ blijven?

Reacties

is het probleemeigenaarschap of PROCESeigenaarschap. Bij de laatste ben je verantwoordelijk voor vormgeving van een proces waarbinnen actoren zelf hun kennis inbrengen en jij als ministerie die faciliteert.

Verder is de vraag: als je iets niet meer met regels oplost, hoe zien beleidsproducten (als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken) eruit waarin regels die gehandhaafd dienen te worden minder (of niet) een rol spelen?