Governance - vraag 1

Op welke terreinen moet VenJ het nou echt helemaal zelf blijven doen? En welke terreinen lenen zich nou juist voor samenwerking?

Reacties

Zelf doen; onder andere geweldsmonopolie, bewaring, crisisinfrastructuur.
Samenwerking; onder andere (re-)integratie, bewaking, behandeling.

Ik zie geen echte tegenstelling tussen zelf doen en samenwerken. Het ministerie heeft een eigen rol, taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheden: beleid ontwikkelen, kwaliteit van wet- en regelgeving bewaken, stelsel beheren, uitvoeringsinstanties bedienen zodat zij recht kunnen toepassen, criminaliteit en terreur bestrijden, enz. Mogelijk dat deskundiger collega's rol en taak anders formuleren, maar het gaat mij er om dat daarin het bestaansrecht van het ministerie zit. Volgens mij moet elk ministerie samenwerken, met andere departementen en met andere actoren (publieke instanties en particuliere organisaties) in haar taakvervulling. Overigens kan samenwerking vele vormen krijgen; ik zou er ook al overleg, inbreng en feedback leveren e.d. onder willen verstaan.
Uiteraard heeft de overheid het exclusieve recht om geweld en dwang toe te passen. Het geweldsmonopolie ligt m.i. niet bij het ministerie van VenJ. Ik denk wel dat VenJ een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om het gebruik van geweld (en dwang) maximaal te beperken, bijvoorbeeld door slimmer beleid te ontwikkelen.