U bent hier

Gedragsregels venjdialoog.nl

 

We hanteren de volgende huisregels:

  1. Venjdialoog.nl is een site met een professioneel karakter. We streven naar serieuze en constructieve gedachtenwisselingen. Daarom kun je reageren en discussiëren nadat je je met je e-mailadres hebt geregistreerd.
  2. De algemene gedrags- en integriteitsregels van het Rijk zijn ook voor venjdialoog.nl van toepassing.
  3. Je gaat ermee akkoord dat de kennis en informatie die je in venjdialoog.nl zet, gedeeld mag worden op de website.
  4. Je gebruikt deze website vrijwillig en bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die je hier bewaart en verspreidt. venjdialoog.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze content.
  5. Je houdt venjdialoog.nl vrij van spam en commerciële uitingen. Je gebruikt de online dialoog niet voor doelen die strijdig zijn met de Nederlandse wet en doet geen uitingen die in strijd zijn met de goede zeden en algemeen aanvaarde omgangsvormen.
  6. Je neemt de regels van het beeld- en auteursrecht in acht.
  7. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is vrij om spam en niet-professionele bijdragen te verwijderen.
  8. Heb je twijfel of je iets wel of niet op venjdialoog.nl mag publiceren? Neem dan contact op met het ministerie via dit contactformulier.
  9. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van deze dienst.
  10. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal nooit je persoonlijke gegevens aan externe partijen verkopen of ter beschikking stellen.
Video: