Justice - vraag 3

Regels naleven moet lonen. Dus moeten we beter handhaven. Met welke, andere manieren zorg je dat mensen de regels respecteren?

Reacties

Door goed met mensen in gesprek te gaan en uitleggen dat wij samen moeten bouwen en zorgen voor een verdraagzame samenleven waarin wij iedereen met respect behandelen.

Dank, Duppen. Wat zou volgens jou een goede manier zijn om dat gesprek aan te gaan?

Nederland is erg dicht gereguleerd op allerlei vlakken van het dagelijks leven. De exacte stoeptegel waar je je (aan de voorschriften voldoenende) kliko moet neerzetten (en op welk exacte tijdstip), het type dakpan dat je op je dak moet leggen, het is een eindeloze hoeveelheid regels. Plat gezegd: voor iedere scheet die je laat geldt wel een NEN-norm.

Alhoewel de ratio van al die verschillende regels stuk voor stuk prima uit te leggen valt, is het bij elkaar gewoon te veel. De bewegingsruimte wordt teveel beknot. Er zijn voorbeelden bekend van organisaties die gewoon niet meer zouden functioneren als ze zich aan alle regels zouden houden.

Datzelfde zie je op individueel niveau. Als er teveel regels zijn, dan is de stap om je niet aan die regels te houden gewoon heel klein. En als je je aan de minder belangrijke regels niet houdt, wordt het ook gemakkelijker om je aan de belangrijke regels niet meer te houden. Bovendien doen anderen het ook niet, dus waarom zou je?

Ik zou dus goed kijken naar het effect van de totale regeldruk op mensen. Denk goed na over terreinen waar volstaan kan worden met substantieel minder regels. Dan moeten we er maar aan wennen dat de buurman zijn kliko een paar uur eerder buiten zet. Dat is echt niet zo erg. Het geeft ruimte, en dan kan je de aandacht vestigen op regels die er wel echt toe doen. De burger die zich in de kern best aan de regels wil houden, zal zich gemotiveerder voelen om dat ook te doen.

Dank voor je reactie, EdoG. Bij wie moeten we volgens jou zijn als we willen zorgen dat er minder regels zijn? Met andere woorden: wie draagt er nu aan bij dat er zoveel regels zijn en hoe zouden we dat kunnen veranderen?